Gedrag

Bewuste aanrakingen tijdens massage sessie zijn veelal gericht op hyperactiviteit, rusteloosheid, angst of reactiviteit, waarbij we meer rust willen creëren voor de hond. Dit kan bereikt worden door een sessie bewuste aanraking. Met een bewuste aanraking en zachte massage leer je een hond zijn lichaam meer te voelen, waardoor de hond meer "uit zijn hoofd" kan komen. Tevens help je het lichaam alle functies van het zenuwstelsel te reguleren en de spieren te ontspannen. Door een regelmatige herhaling leert de hond meer te ontspannen in voor de hond moeilijke situaties.

Verhogen van lichaamsbewust zijn
Honden die moeite hebben met omgevingsprikkels zijn veel bezig met het opnemen en verwerken van prikkels. Het zenuwstelsel kan hierdoor erg belast worden en ook overbelast raken. In de huid en het onderhuids bindweefsel liggen verschillende uitlopers van het perifere zenuwstelsel. Bij aanraking of massage zorgen we ervoor dat de hond zijn lichaam (of een deel hiervan) beter leert voelen en leert ontspannen, waardoor het lichaamsbewust zijn toeneemt.

Verhogen van concentratie
Bewuste aanrakingen werken goed bij jonge honden of honden met gedragsproblemen. Door in kleine stappen aanrakingen op te bouwen, werk je aan een betere lichaamsbewust zijn, wat leidt tot een betere concentratie in zowel prikkelarme als prikkelrijke omgevingen. Daarnaast beïnvloedt het de aanmaak van nieuwe zenuwcellen en stimuleert het de leerprocessen in het lichaam. Regelmatige herhaling zorgt ervoor dat het lichaam het gaat herkennen en al kan reageren bij een zachte aanraking. Hiermee kan je honden leren "ontspannen op commando"

Communicatie met mensen en andere honden
Door bewuste aanrakingen en te luisteren naar de hond tijdens de sessie, kun je een hond met jou leren communiceren. Door te werken met de hond, gaat de hond signalen gebruiken, waarmee ze met ons willen communicren en daarmee kunnen aangeven of ze iets prettig vinden of juist niet. De hond hoeft hierbij niet altijd "grote" signalen te laten zien. Door het luisteren naar de hond, kunnen de grote signalen worden omgezet naar subtiele signalen. 
Een hond kan niet praten maar doormiddel van communicatiesignalen geeft de hond zijn of haar grenzen aan. Door goed naar de hond te kijken en communicatiesignalen te leren van de hond kun je de communicatie tussen mens en hond verbeteren. Ook leert de hond signalen goed te gebruiken richting andere honden.